Aanvragen herlevering mutatieberichten BRK Levering

Stappen
Stap 1|5 Informatie

Voordat u begint: wat hebt u nodig om uw aanvraag in te vullen?

  • U kunt gebruikmaken van dit product als u al BRK Levering afneemt.
  • Uw offertenummer (dit nummer vindt u op de brief waarmee de opdracht voor uw huidige abonnement is gegeven).
  • Het contractnummer van uw abonnement (dit nummer gebruikt u om de mutatieberichten van BRK Levering op te halen).
  • Uw bedrijfs-/persoons- en adresgegevens en uw Kadaster klantnummer.
  • De CBS-gemeentecode, als u afneemt op basis van een of meer gemeenten.
  • Gebiedsnummer, als u afneemt op basis van een aangeleverde polygoon.
  • Persoons-id, als u afeneemt op basis van een persoon.
  • Periode waarover u de mutaties wilt ontvangen.