Graafmelding KLIC DigiD

27625311d9f9445da8cfb16bb01b2f9d_one1
Stappen
Stap 1|7 Informatie vooraf

Gebruik uw DigiD om de Graafmelding aan ons door te geven. Dat gaat sneller.

U hoeft dan namelijk geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Geef hieronder aan of u gebruik wilt of kunt maken van uw DigiD.

Op basis van artikel 3 Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (RION) kan het Kadaster een verzoek zonder geldig legitimatiebewijs of ondertekening met DigiD niet in behandeling nemen. Het Kadaster gaat zorgvuldig om met uw gegevens, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het documentnummer op uw legitimatiebewijs wordt uitsluitend gebruikt voor vastlegging in onze klantenadministratie. De kopie van uw legitimatiebewijs zal na de check direct worden vernietigd.

Het veld 'Gaat u het formulier ondertekenen met DigD' is niet ingevuld. U heeft geen keuze gemaakt. Kies voor 'Ja' of 'Nee'.