KLIC-melding

41230ebfc4394a2ca10c5351336d4bee_one1
Stappen
Stap 1|7 Informatie vooraf
Op basis van artikel 3 Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (RIBON) kan het Kadaster een verzoek zonder geldig legitimatiebewijs of bevestiging met DigiD niet in behandeling nemen. Het Kadaster gaat zorgvuldig om met uw gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het documentnummer op uw legitimatiebewijs wordt uitsluitend gebruikt voor vastlegging in onze klantenadministratie. De kopie van uw legitimatiebewijs zal na de check direct worden vernietigd.

Logo DigiD Gebruik uw DigiD om de graafmelding te bevestigen. Dat gaat sneller.

U hoeft dan namelijk geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Geef hieronder aan of u de Graafmelding wilt of kunt bevestigen met uw DigiD.

Het veld 'Gaat u de Graafmelding bevestigen met uw DigiD?' is niet ingevuld. U heeft geen keuze gemaakt. Kies voor 'Ja' of 'Nee'.