Hernieuwd verzoek tot inschrijving

c6904261c88648148933177770a3542d_inp1
Stappen
Stap 1|3 Hernieuwde inschrijving

Wij verzoeken u onderstaande velden in te vullen. Velden met een * zijn verplicht.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw melding of vraag in behandeling te nemen.


Vul het nummer van het eerder aangeboden stuk in.Het veld 'Een eerder in elektronische vorm ter inschrijving aangeboden stuk onder nummer' is niet ingevuld. Vul het nummer van het eerder aangeboden stuk in.
Vul het aantal bladen in waaruit het eerder aangeboden stuk bestond.Het veld 'bestaande uit het volgende aantal bladen' is niet ingevuld. Vul het aantal bladen in waaruit het eerder aangeboden stuk bestond.

is ingeschreven in het register van voorlopige aantekeningen. (Het register van voorlopige aantekeningen staat beschreven in artikel 3:20, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.)

Het veld 'Ondergetekende verzoekt het stuk opnieuw in te schrijven in het openbaar register voor' is niet ingevuld. U heeft geen keuze gemaakt. Kies 'Onroerende zaken', 'Schepen' of 'Luchtvaartuigen'.