Aanvragen offerte Bedrijfsmatige transacties

fd04e68c94c5411f93648a42311fd49c_inp1
Stappen
Stap 1|3 Offertegegevens

Wij verzoeken u onderstaande velden in te vullen.

Tijdens het invullen is het op elk moment mogelijk om terug te gaan naar een vorige stap. Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw offerte in behandeling te nemen.

Vul de naam van gemeente in waarvan u Bedrijfsmatige transacties wilt ontvangen.Het veld 'Gemeente(n)' is niet ingevuld. Vul de naam van gemeente in waarvan u Bedrijfsmatige transacties wilt ontvangen.
Selecteer de begindatum van de periode waarover u Bedrijfsmatige transacties wilt ontvangen.Het veld 'Periode van' is niet ingevuld. Selecteer de begindatum van de periode waarover u Bedrijfsmatige transacties wilt ontvangen.
Selecteer de einddatum van de periode waarover u Bedrijfsmatige transacties wilt ontvangen.Het veld 'tot en met' is niet ingevuld. Selecteer de einddatum van de periode waarover u Bedrijfsmatige transacties wilt ontvangen.

Het Kadaster produceert maandelijks rond de 25ste, de transactiegegevens tot en met de voorgaande maand. Als u gegevens opvraagt van een periode inclusief de voorgaande maand, sturen wij u deze gegevens rond de 25ste van deze maand toe. Vraagt u gegevens op van een periode verder in het verleden, dan sturen wij u het product, nadat wij uw getekende offerte hebben ontvangen, binnen 5 werkdagen toe.

U heeft geen keuze gemaakt. Klik op het selectierondje van uw keuze. Kies op welke wijze u het overzicht wilt ontvangen, via e-mail of op cd-rom.Klik op het selectierondje van uw keuze. Kies op welke wijze u het overzicht wilt ontvangen, via e-mail of op cd-rom.