Aanvragen offerte Verhuisbewegingen

ab05ac44ec0d4c7b86632b628cd27bf9_inp1
Stappen
Stap 1|3 Offertegegevens

Wij verzoeken u onderstaande velden in te vullen.
Tijdens het invullen is het op elk moment mogelijk om terug te gaan naar een vorige stap. Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw offerte in behandeling te nemen.

Het gebied kan zijn een postcodegebied 4-, 5-, 6-PPC, gemeente, wijk, buurt, provincie, of een polygoonbestand. Stuur een bestand, zoals het polygoonbestand, mee.
Voeg eventueel een bijlage toe.
De bijlage(n) die u probeert toe te voegen is/zijn te groot (groter dan 19 Mb) of het bestandsformaat wordt niet herkend. Voeg, als dat mogelijk is, een bijlage met een ander bestandsformaat toe.

Het Kadaster produceert maandelijks ronde de 25ste, de transactiegegevens tot en met de voorgaande maand. Als u de gegevens opvraagt van een periode inclusief de voorgaande maand, sturen wij u deze gegevens rond de 25ste van deze maand toe. Vraagt u gegevens op van een periode verder in het verleden, dan sturen wij u het product, nadat wij uw getekende offerte hebben ontvangen, binnen 5 werkdagen toe.