Verzoek tot intrekken voorgenomen complexaanduiding

Stappen
Stap 1|3 Complexaanduiding

Wij verzoeken u onderstaande velden in te vullen. Velden met een * zijn verplicht.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw melding of vraag in behandeling te nemen.

Verzoek aan de bewaarder om namens de volgende persoon de complexaanduiding in te trekken

Vul de naam in van de persoon waarvoor u de complexaanduiding wenst in te trekken.Het veld 'Naam' is nog leeg. Vul de naam in van de persoon waarvoor u de complexaanduiding wenst in te trekken.
Vul het adres in van de persoon waarvoor u de complexaanduiding wenst in te trekken.Het veld 'Adres' is nog niet ingevuld. Vul het adres in van de persoon waarvoor u de complexaanduiding wenst in te trekken.
Vul de woonplaats in van de persoon waarvoor u de complexaanduiding wenst in te trekken.Het veld 'Woonplaats' is nog niet ingevuld. Vul de woonplaats in
U heeft nog geen keuze gemaakt bij: 'Bovengenoemde persoon is'. Kies 1 van de mogelijkheden.Klik op 1 van de selectierondjes. U kunt kiezen uit: eigenaar, erfpachter of opstalhouder.
U heeft nog geen keuze gemaakt bij 'van'. Klik op 1 van de selectierondjes.Maak uw keuze door 1 van de selectierondjes te kiezen. U hebt keuze uit: het perceel/percelen of appartementsrecht/appartementsrechten.
kadastrale gemeente, sectie en nummer invullen.Het veld: 'met kadastrale aanduiding(en) is nog leeg. Vul hier de kadastrale gegevens in.
U heeft nog geen keuze gemaakt bij: 'waarvan eerder verzocht is om over te gaan tot'Maak uw keuze door 1 van de selectierondjes aan te klikken.
Vul het depotnummer in van de aangevraagde complexaanduiding (die u wenst in te trekken)Het veld: 'dit verzoek is geregistreerd onder nummer' is nog leeg. Vul het depotnummer in van de aangevraagde complexaanduiding.