Verzoek vaststelling netwerkaanduiding en indepotname

Stappen
Stap 1|6 Algemene informatie
Met het formulier Verzoek vaststelling netwerkaanduiding en indepotname verzoekt u het Kadaster een netwerkaanduiding vast te stellen en de reeds bij het Kadaster aanwezige digitale netwerktekening in depot te nemen. Na het indienen van dit formulier ontvangt u bevestigingsmail met in de bijlage het ingevulde aanvraagformulier als pdf-bestand. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier, ondertekend door zowel de aanvrager als de notaris, via Web-ELAN of per post naar het Kadaster:

Kadaster Depotteam
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

U kunt uw vragen per e-mail aan ons stellen via depot@kadaster.nl of telefonisch via (088) 183 22 45 (optie 2).

Kijk voor meer informatie over netwerkaanduidingen en digitale netwerktekeningen, in depot name, tarieven en Web-ELAN op www.kadaster.nl.